Dagdas Pokrova Nikolaja vecticībnieku baznīca
Baznīcas ēka nav kultūrvēsturiskais piemineklis, celta 1992 gadā, toties liela vērtība ir baznīcas iekšējam aprīkojumam un svētlietām.

Tālr.: +371 26043606

GPS: 56.0964986, 27.5359833

 Adrese: Ludzas iela 6, Dagda, Krāslvas novads