Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja Pareizticīgo baznīcu
Sāka būvēt 1914. gadā. Ideja uzcelt dievnamu radās mācītājam
Nikonoram Trubeckojam, jo uz to brīdi miestā nebija
neviena lūgšanas nama, taču ticīgo iedzīvotāju bija vairāk par četriem simtiem.
 

GPS: 56.0988920, 27.5255379

 tēvs Viktors Mjaliks

 Adrese: Pasta iela 9, Dagda, Krāslavas novads

Tā 1915. gada 7. jūnijā tagadējā Alejas ielā blakus Tautas nama uzbūvēto Dagdas pareizticīgo dievnamu iesvētīja. Diemžēl šī ēka nav saglabājusies. Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca atrodas Pasta ielā.